Denijalova
sehara


Milost svjetovima

(recital o našem poslaniku Muhamedu a.s.)

Rođenje poslanika


Tiha noć  je na pustinju pala,
Sve ljepote u tami nestale,
Zlatno sunce ode na počinak,
I zvijezde se ko svjetiljke pale.

Prekri tama Mekku u pustinji,
Prekri Kabu i prekri kumire,
Tiš
ina je, ništa se ne čuje,
Samo Zemzem vrelo što izvire.

Niko ne zna da u tamnoj noći,
Jedna žena sva u bolovima,
Raduje se svome porođaju,
Rođena je milost svjetovima.

 Zasijalo u sred noći sunce,
Sretnoj majci oči zaiskriše,
Rodila je sina odabranog,
Muhamed mu ime dodijeliše.

Mješaju se i radost i tuga,
Rodila je maloga jetima,
Djed Mutalib nježno ga podiže,
Muhamed je milost svjetovima.

Radosna se tada vijest proširi,
Po kućama mnogih Mekkelija,
Uskoro će noć  tamna da prodje,
I nad Mekkom sunce da zasija.

 

Mladalačko doba


U Mekki je tad nered vladao,
Neki čudni zakoni nastali,
Mušku djecu puštali da žive,
A žensku bi živu zakopali.

Grijeh je bio na svakom koraku,
Blud, nasilje, alkohol u noći,       
Od blata su pravili božanstva,
Mislili su da će im pomoći.

Tiha noć  je na pustinju pala,
Povjetarac iznad karavane,
Samo jedan mladić  budan sjedi,
Prisjeća se na minule dane.

Dvadeset je i pet ljeta prošlo,
Dječak sto je rođen one noći,
Sad je
čovjek kakvog nigdje nema,
Uskoro će on u brak da kroči.

Kraj amidže svog Ebu Taliba,
Rastao je čuvajući stada,
Očišćenog srca u grudima,
Gledao je kako nered vlada.

Volio je vjeru Ibrahima,
I da pravde za sve ljude ima,
El Emin je nadimak ponio,
Muhamed je milost svjetovima.

 


Objava


Godine su brzo prolazile,
Sa Hatidžom u skladnome braku,
Al je nešto on više vidio,
U životu, na svakom koraku.

U samoću išao je često,
U njemu su vladali nemiri,
Gledao je u zvjezdano nebo,
Ovo nisu stvarali kumiri.

U pećini za
čuo je -"Ikre",
Samo jedan, jedan Allah ima,
Saznao je istinu jedinu,
Poslana je milost svjetovima.

Ta istina Islam što se zove,
To je vjera u jednog Allaha,
Pravedna je, za sve ljude ista,
Za bogatog i za siromaha.

U islamu svi su ljudi isti,
I dobro se uvijek dobrim vra
ća,
Jer trun dobra Allah nagradjuje,
Vjernici su jedni drugim bra
ća.

Šerijat je za sve ljude isti,
U islamu ni
šta se ne krije,
Za vjernike D
žennet je nagrada,
Ali niko ni odba
čen nije.

 


Miradž

Po Mekki se vijesti brzo šire,
Po
čeli su neki novi dani,
Iskreni su njemu prilazili,
To su bili prvi muslimani.

Allahov je  poslanik on bio,
Branio je ljudska dostojanstva,
Jedne no
ći na Buraku podje,
Nepoznata posjeti  prostranstva.

Prošao je svih sedam nebesa,
I vidio mnoge poslanike,
Što su nekad prije njega bili,
Allahove vjerne podanike
.

Za namaze on propise dobi,
Na Mira
u u tim časovima,
Pa se opet u Mekku povrati,
Muhamed je milost svjetovima.


Kurej
šije Muhamedu prijete,
Ne vole ga jer istinu kaže,
On je uvijek na strani slabijih,
Iskreno se za Islam zala
že.

Ubijati po
čeli su slabe,
Koje niko nema zaštiti,
Odluka je tada donesena,
Moraju se iz Mekke seliti.

 

Hidžra 

Kad Muhamed krenu ka Medini,
Dušmani ga htjedoše ubiti,
A kada se u pećinu skloni,
Pauk splete svoje tanke niti.

Kad potjera stiže do pećine,
Mislili su da nema nikoga,
A htjeli su ubit Muhameda,
Što vjeruje u jednoga Boga.

Krenuo je dalje kroz pustinju,
Prešao je mnogo teških milja,
U daljini ostala je Mekka,
Kamila ga donijela do cilja.

U Medini nasta radost prava,
Muhamed je bio na vidiku,
Svi su htjeli pred njega izaći,
Poljubiti ruku poslaniku.

Ensarije srcem dočekali,
Muhameda, svoga poslanika,
Tamo gdje je kamila zastala,
Uskoro je i džamija nikla.

Ezan se je začuo Medinom,
Ezan
što u emat zove,
Da se sedžda samo Bogu
čini,
Da se Njemu upućuju dove.Pobjeda Islama

U Medini islam procvjetao,
Bratili se jedni sa drugima,
Ezani se čuli sa džamije,
Muhamed je milost svjetovima.

Onda dođe do bitke na Bedru,
Muslimani časno pobijediše,
Na Uhudu izgubiše Hamzu,
Al se Islam širio sve više.

Hafizi su krenuli po svijetu,
I u časnu vjeru pozivali,
Poslaniku dolazili mnogi,
I šehadet pred njim kazivali.

Uskoro je u Mekku ušao,
Otvorena bila su mu vrata,
Popadaše na zemlju kumiri,
Te bezvrijedni kipovi od blata.

U Mekki je novi dan svanuo,
I zauvjek nestala je tama,
Oni
što su nekada mrzili,
Prihvati
še ljepotu Islama.

Opet Kaba ko nekad zablista,
Sa tavafom u iskrenom dinu,
Poslanik se tu kratko zadrža,
Pa se vrati  opet u Medinu.


Smrt Poslanika

Proširi se Islam na sve strane,
Svud je bila sloboda i pravda,
Arabija postade slobodna,
Al se ne
što desi iznenada.

Odjednom se Poslanik razboli
I on poče teško da boluje,
U Medini svak o tome priča,
Ali niko ne želi da čuje.

Svako misli brzo će to proći,
Svak se nada da
će ozdraviti,
Svak vjeruje da
će on ustati,
Sa pozdravom vje
čnim selamiti.

Al Poslanik sve je bolesniji,
On ve
ć znade da će da preseli,
Radostan je, ne brine se mnogo,
S Gospodarom susret ga veseli.

I u zadnjem trenu svog života,
On radostan sve ih do
čekuje,
Utjehu im on zadnju govori,
D
žennetu se vječnome raduje.

Melek smrti u goste mu stiže,
Kao što će stići nama svima,
Vjera islam savršena osta,
Muhamed je milost svjetovima.

"Milost svjetovima" je recital napisan o našem poslaniku Muhamedu a.s. Napisan je u vise navrata,a zavrsen je defitivno 08.01. 2014 kada sam prosirio stihove o objavi, dodao stihove o miradzu i o preseljenju poslanika. Bio sam u dilemi da li da recital (stihove)postavim na stranicu ili da ostane zauvijek neobjavljen. Ipak sam mišljenja da mi je dužnost objaviti. Recital je autorsko djelo vlasnika ove web stranice.

 Još nekoliko stihova o našem časnom Pejgamberu a.s.

Ja te volim Poslaniče

Uzor si mi od rođenja,
Simbol naše časne vjere,
Iako se nismo sreli,
Ja te volim Pejgambere.

Rastao sam ja uz tebe,
Poznajem te život cijeli,
Ja te volim  Poslaniče,
Iako se nismo sreli.

Sad ne mogu zalutati,
Iako je mnogo staza,
Ja te volim o Resule,
Pravi put nam ti pokaza.

Kao da te sada vidim,
Vjekova nas mnogo dijeli,
Ja te volim o Ahmede,
Iako se nismo sreli.

Da ti selam ja nazovem,
Dovim dane, dovim noći,
Ja te volim Muhamede,
U goste ti želim doći.

------------------------------------------

 Poslanik je u mom srcu

Poslanik je u mom srcu,
Ja ga nisam trebo zvati,
U
šao je neprimjetno,
Zauvijek
će tu ostati.

Pravi put mi on pokaza,
Sad ne mogu zalutati,
Poslanik je u mom srcu,
Zauvijek će tu ostati.

Upali mi plamen dina,
Jo
š će više on buktati,
Poslanik je u mom srcu,
Zauvijek će tu ostati.

Otkad sam ga upoznao,
Prestao sam ja drhtati,
Poslanik je u mom srcu,
Zauvijek će tu ostati.

Istinu sam upoznao,
Ono
što sam htio znati,
Poslanik je u mom srcu,
Zauvijek će tu ostati.

Islamom sam zadovoljan,
I ne želim ja zastati,
Poslanik je u mom srcu,
Zauvijek će tu ostati.

----------------------------------------

 Na tvom putu Poslaniče


Na tvom putu Poslaniče,
Bićemo do sudnjeg dana,
Naš si uzor i učitelj,
Radost svakog muslimana.

Na tvom putu Pejgambere,
Mi ćemo te spominjati,
Sa Islamom zadovoljni,
Salavate na te dati.

Na tvom putu Muhamede,
Samo oni vjerni stoje,
U svom srcu Islam nose,
Samo se Allaha boje.

Na tvom putu o Resule,
Od istoka do zapada,
Rastu novi naraštaji,
Raste naša nova nada.